Inštitúcie

Slovenský rozhlas Mýtna
Slovenský rozhlas Mýtna

Slovenský rozhlas Mýtna

Slovenský rozhlas bol zriadený zák. č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, ako národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Poslaním Slovenského rozhlasu je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.

SPOLOČNOSŤ J.K. MERTZA
SPOLOČNOSŤ J.K. MERTZA

SPOLOČNOSŤ J.K. MERTZA

Občianske združenie Spoločnosť J. K. Mertza vzniklo roku 2008 a založili ho ľudia, ktorí sa podieľali na organizácii festivalu. Hlavnou prioritou združenia je organizácia a podpora Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza a jeho sprievodných podujatí. Okrem toho majú členovia združenia zámer podporovať gitarové umenie na Slovensku a najmä informovať, popularizovať a dostať do širšieho […]

Viva Musica! festival
Viva Musica! festival

Viva Musica! festival

Viva Musica! festival vznikol v roku 2005 s ambíciou vytvoriť letný festival s naozaj hodnotným umeleckým prínosom. Od svojho prvého ročníka ponúka ľuďom to najlepšie z klasickej hudby formou príťažlivou pre všetkých – na netradičných miestach, v netradičných kontextoch a bez nutnosti platiť vstupné na niektoré koncerty. Viva Musica! festival svojim návštevníkom každý rok prináša […]

Opera Slovakia
Opera Slovakia

Opera Slovakia

Opera Slovakia je občianske združenie ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Informačným portálom združenia je www.operaslovakia.sk

Metropolitný orchester Bratislava
Metropolitný orchester Bratislava

Metropolitný orchester Bratislava

Metropolitný orchester Bratislava (MOB) bol založený v roku 2005 s cieľom prinavrátiť operetu do Bratislavy. Tá sa po zrušení Novej scény ako operetného divadla vytratila z pódií. Postupne sa darí tieto ciele dosahovať. V roku 2009 založil MOB Čestné kuratórium, ktoré združuje osobnosti vedy, kultúry a spoločenského života z domova i zahraničia, ktoré sa nadchli […]

Komorná opera Bratislava
Komorná opera Bratislava

Komorná opera Bratislava

Komorná Opera Bratislava je združením študentov a absolventov slovenských konzervatórií a umeleckých škôl, ktorí  nadväzujú na tradície pôvodnej Komornej opery, ktorá ukončila svoju činnosť pred viac ako 15. rokmi. Mladí umelci sa rozhodli obnoviť povedomie kultúrnej verejnosti o vynikajúcich  operných, hudobných a dramatických umelcoch, režiséroch a dirigentoch, ktorí sa podieľali na rozvoji operného umenia na […]

Rakúske kultúrne fórum
Rakúske kultúrne fórum

Rakúske kultúrne fórum

Rakúske kultúrne fórum v Slovenskej republike je súčasťou Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Rakúske kultúrne fórum pravidelne organizuje nielen v Bratislave, ale i po celom Slovensku početné umelecké, vedecké a osvetové podujatia ako prednášky, literárne čítania, výstavy, koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, vedecké sympóziá atď. Podporuje účasť Rakúšanov na medzinárodných kultúrnych podujatiach na Slovensku.

FESTIVAL DNI STAREJ HUDBY
FESTIVAL DNI STAREJ HUDBY

FESTIVAL DNI STAREJ HUDBY

Dramaturgicky sa festival zameriava na hudbu počnúc stredovekom až po 19. storočie, pričom jeho organizátori vyhľadávajú, pozývajú a prijímajú ponuky špecializovaných interpretov, t.j. takých, ktorí sa popri hre na dobových hudobných nástrojoch, resp. na ich verných kópiách riadia známymi zásadami dobovej interpretačnej praxe v duchu dobových estetických ideálov.

Hudobné centrum
Hudobné centrum

Hudobné centrum

Je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru

Slovenský rozhlas
Slovenský rozhlas

Slovenský rozhlas

Slovenský rozhlas je organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.

Staromestské kultúrne leto
Staromestské kultúrne leto

Staromestské kultúrne leto

Staromestské kultúrne leto

Mestská časť Bratislava-Staré mesto pre vás počas letných prázdnin opäť organizuje hudobné, divadelné a iné voľnočasové aktivity v Zichyho paláci, na Hviezdoslavovom námestí či v Medickej záhrade.

Cappella Istropolitana
Cappella Istropolitana

Cappella Istropolitana

Komorný orchester Cappella Istropolitana bol založený v roku 1983. Jej členov spája radosť z muzicírovania a zanietenie pre spoločnú hru v menšom komornom zoskupení. Väčšina z nich sú skúsení vyhľadávaní komorní hráči a taktiež sólisti. Názov ”Cappella Istropolitana” pochádza z latinského slova Istropolis – mesto na Dunaji. Hráčsky prejav orchestra charakterizuje vysoká technická úroveň, kultivovaný zvuk, bezprostredný výraz, interpretačná disciplína a obzvlášť výnimočná vernosť […]

Hudba a Staromestský salón na nádvorí
Hudba a Staromestský salón na nádvorí

Hudba a Staromestský salón na nádvorí

Hudba a Staromestský salón na nádvorí

Kultúrne leto mestskej časti Staré mesto vám ako každý rok aj toto leto ponúka každý týždeň komorné koncerty a besedy, ktoré si môžete vychutnať „open air“ – na nádvorí Zichyho paláca.

Občianske združenie Albrechtina
Občianske združenie Albrechtina

Občianske združenie Albrechtina

HUDBA ZNÁMA AJ (NE)ZNÁMA  Hoci kultúra, umenie či hudba majú svoje médiá, prostredníctvom ktorých sa zhmotňujú, ich skutočným médiom je živá ľudská myseľ, ľudské vnútro či ľudská duša. V skutočnosti môžu žiť teda len vďaka záujmu konkrétneho človeka, vďaka ľudskej vzájomnosti a ľudskej tradícii. Občianske združenie Albrechtina vzniklo na jeseň roku 2010. Vzniklo z vedomia, že inštitucionálne umenie […]

MUSICA AETERNA
MUSICA AETERNA

MUSICA AETERNA

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Musica aeterna hrá od roku 1989 na starých nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol od roku 1986 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie, kde […]

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Nachádza sa v bývalej budove Slovenskej národnej banky na rohu Laurinskej a Štúrovej ulice, postavenej v rokoch 1943 – 1947. Projekt vzišiel z verejnej súťaže na budovu banky a komorného divadla. Výtvarník František Gajdoš je zodpovedný za pôvodnú výzdobu hľadiska, foyerov a opony. Mozaikové okná vo foyeri vytvoril významný slovenský maliar Janko Alexy. Výstavba bola […]

Agentúra Kapos
Agentúra Kapos

Agentúra Kapos

Agentúra Kapos

Bratislava Tourist Board
Bratislava Tourist Board

Bratislava Tourist Board

Organizácia rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojich 2 turistických informačných centier v historickom centre mesta a na […]

Adoremus

Adoremus

Zbor bol založený v roku 1992 ako celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej zveľadeniu. Zbor pracuje pod umeleckým vedením dirigenta Mrg. Art. Dušana Billa. Od svojho vzniku sa úspešne predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, uskutočnil stovky koncertov doma i v zahraničí – v […]

Konvergencie
Konvergencie

Konvergencie

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vznikol v roku 2000 v Bratislave. Od roku 2008 festival cestuje po Slovensku a posledné roky si našiel miesto aj v Košiciach. Konvergencie každoročne vytvárajú priestor pre umelcov a milovníkov hudby, kde sa môžu priblížiť k rôznym žánrom, projektom a osobnostiam komornej hudby z celého sveta.

Slovenská filharmónia
Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia je prvý a hlavný slovenský symfonický orchester. Založená bola v roku 1949, od 50. rokov 20. storočia sídlila v Redute v Bratislave. Okrem sezónnych koncertov hráva pravidelne na hudobných festivaloch v celej Európe.

Balet SND
Balet SND

Balet SND

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 1920. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra, Opera a Balet.

Opera SND
Opera SND

Opera SND

Na území dnešného Slovenska sa opera hrá už dobré tri storočia. Platí to predovšetkým pre Bratislavu, korunovačné mesto, predmestie cisárskej metropoly. A skutočne: z neďalekej Viedne do barokovej Bratislavy si rady odskakovali talianske operné spoločnosti.

Bratislava
Tourist Board

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Zásady ochrany osobných údajov

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close