Všetko

Konvergencie: Po zarastenom chodníčku
Komorná hudba
25. septembra 2017, 19:00
Konvergencie: Po zarastenom chodníčku

Konvergencie: Po zarastenom chodníčku

Camerata Zürich patrí od svojho založenia v roku 1957 k najvýznamnejším švajčiarskym orchestrálnym telesám v oblasti klasického repertoáru, súčasnej hudby i rozmanitých edukačných a inovatívnych projektov. So súborom účinkovali svetoznáme osobnosti a súbory ako Maurice Bourge, Ilya Gringolts, Kim Kashkashian, Tabea Zimmermann, The Hilliard Ensemble a ďalší. Od sezóny 2011/2012 je umeleckým vedúcim orchestra známy violončelista Thomas Demenga. Program, s ktorým súbor v lete […]

SERGEI POLUNIN „DANCER“
Balet
26. septembra 2017, 19:00
SERGEI POLUNIN „DANCER“

SERGEI POLUNIN „DANCER“

Slávnostná projekcia filmu DANCER v réžii Stevena Cantora, doplnená o tanečné vystúpenia v interpretácii Sergeia Polunina. Sergei Polunin patrí v súčasnosti k najvýraznejším osobnostiam svetovej baletnej scény. „James Dean baletu“, ako ho často označuje kritika, má tiež prívlastok „najtalentovanejší baletný tanečník svojej generácie“, prirovnávaný k legendárnemu Michailovi Baryšnikovovi. Ukrajinský tanečník – dnes najmladší sólista v histórii […]

SERGEI POLUNIN „DANCER“
Balet
27. septembra 2017, 19:00
SERGEI POLUNIN „DANCER“

SERGEI POLUNIN „DANCER“

Slávnostná projekcia filmu DANCER v réžii Stevena Cantora, doplnená o tanečné vystúpenia v interpretácii Sergeia Polunina. Sergei Polunin patrí v súčasnosti k najvýraznejším osobnostiam svetovej baletnej scény. „James Dean baletu“, ako ho často označuje kritika, má tiež prívlastok „najtalentovanejší baletný tanečník svojej generácie“, prirovnávaný k legendárnemu Michailovi Baryšnikovovi. Ukrajinský tanečník – dnes najmladší sólista v histórii […]

BHS: Slovenská filharmónia – otvárací koncert 53. ročníka BHS
Symfonická hudba
28. septembra 2017, 19:00
BHS: Slovenská filharmónia – otvárací koncert 53. ročníka BHS

BHS: Slovenská filharmónia – otvárací koncert 53. ročníka BHS

Bratislavský rodák Franz Schmidt je autorom mnohých závažných symfonických diel, no najviac ho preslávila opera Notre Dame, ktorú napísal na námet slávneho románu Victora Huga. Viedenská premiéra v roku 1914 zabezpečila skladateľovi medzinárodné uznanie. Dnes sa už na javiskách prakticky neobjavuje, no tri orchestrálne medzihry stále tvoria súčasť repertoáru symfonických telies. Rokokové variácie skomponoval Čajkovskij pre svojho kolegu z […]

BHS: Wiener Philharmoniker
Symfonická hudba
29. septembra 2017, 19:00
BHS: Wiener Philharmoniker

BHS: Wiener Philharmoniker

Z dvojice Brahmsových symfonických predohier z roku 1880 predstavuje Tragická osobnejšiu autorskú výpoveď ako príležitostná Akademická. Vo svojej Koncertantnej symfónii sa Haydn pohral s netradičnou štvoricou sólových nástrojov, ktoré „zápolia“ s orchestrom. Koncert pre orchester je jedným z posledných diel Bartókovho tvorivého obdobia. Komponoval ho v roku 1943 v americkom exile na objednávku dirigenta Sergeja Koussevitského, ktorý ho o rok neskôr premiérovo uviedol s Bostonským symfonickým orchestrom. […]

BHS: Guarneri Trio Prague
Komorná hudba
30. septembra 2017, 16:00
BHS: Guarneri Trio Prague

BHS: Guarneri Trio Prague

Trio G dur skomponoval Joseph Haydn počas jednej z návštev Londýna. Kvôli tretej časti (Rondo all´Ongarese), ktorá využíva prvky hry cigánskych kapiel, býva nazývané aj „cigánske“. Slávne tragické Trio g mol venoval Bedřich Smetana svojej dcére Bedřiške, ktorej smrť, len ako štvorročnej, podnietila vznik diela. Záverečná skladba koncertu, Mendelssohnovo Trio d mol, sa hneď po svojom vzniku stala jedným z najobľúbenejších diel skladateľa. Guarneri […]

BHS: Solamente naturali
Komorná hudba
30. septembra 2017, 18:00
BHS: Solamente naturali

BHS: Solamente naturali

BHS: Solamente naturali
  • 30. septembra 2017, 18:00

Na koncerte súborov Solamente naturali a Vocale Ensemble SoLa odznejú chrámové diela dvoch najvýznamnejších predstaviteľov nemeckej liturgickej hudby – protestantskej (Johann Sebastian Bach) a katolíckej (Jan Dismas Zelenka).

Sergej Sergejevič Prokofiev, Natália Horečná: ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...
Balet
30. septembra 2017, 19:00
Sergej Sergejevič Prokofiev, Natália Horečná: ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...

Sergej Sergejevič Prokofiev, Natália Horečná: ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...

Môže existovať láska vo svete vojen a násilia? Čo je príčinou nedostatku ľudskosti a tolerancie? Nie je to naše ego, ktoré nás vedie nevidieť, nepočuť, necítiť? Otázky, ktoré ľudstvo rieši dnes tak ako včera! Prokofievov strhujúci opus na námet Williama Shakespeara spracovaný choreografkou Natáliou Horečnou posúva najznámejší romantický príbeh do súčasného kontextu. Jej súčasné divadelné […]

BHS: Klavírny recitál – Andrew Brownell
Komorná hudba
1. októbra 2017, 16:00
BHS: Klavírny recitál – Andrew Brownell

BHS: Klavírny recitál – Andrew Brownell

V úvode koncertu odznejú skladby autorov, ktorí boli takmer rovesníkmi a za čias svojho života aj slávnymi rivalmi. Beethovenova Sonáta quasi una fantasia č. 1 op. 27 je o niečo mladšou sestrou slávnej Sonáty mesačného svitu s rovnakým opusovým číslom. Je v tónine Es dur, rovnako ako Hummelova Fantázia op. 18, jedno z významných diel bratislavského rodáka predznamenávajúce štýl raných romantikov. Obe […]

BHS: Slovenský komorný orchester
Komorná hudba
1. októbra 2017, 19:00
BHS: Slovenský komorný orchester

BHS: Slovenský komorný orchester

Skladby vo forme balady sú esenciálnym stelesnením Salvovej poetiky, ktorá sa vyznačuje vypätou výrazovou intenzitou. Jeho hudobná reč je založená na syntéze inšpirácie slovenskou ľudovou piesňou s technikami európskej avantgardy, predovšetkým poľskej skladateľskej školy. Koncerty Bendu a Leclaira z obdobia vrcholného baroka, resp. raného klasicizmu, vynikajú nezávislosťou na dobovom štýle, určovaného predovšetkým talianskymi husľovými skladateľmi a virtuózmi. Ako sólista sa v […]

BHS: Tongyeong Festival Orchestra
Symfonická hudba
2. októbra 2017, 19:00
BHS: Tongyeong Festival Orchestra

BHS: Tongyeong Festival Orchestra

Skladbu Moja matka hus skomponoval Ravel na motívy rozprávky Charlesa Perraulta pre dcéry svojich priateľov Godebských ako suitu pre štvorručný klavír. Neskôr dielo s veľkým úspechom zinštrumentoval pre orchester a napokon sa nechal nahovoriť na baletné spracovanie. Isang Yun, najvýznamnejší kórejský skladateľ, je autorom troch husľových koncertov, z ktorých ten posledný vznikol v roku 1992. Aj Camille Saint-Saëns má na svojom tvorivom […]

Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov - Labutie jazero
Balet
3. októbra 2017, 19:00
Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov - Labutie jazero

Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov - Labutie jazero

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch Fenomenálne dielo Piotra I. Čajkovského, Mariusa Petipu a Leva Ivanova Labutie jazero (Лебединое oзеро) je rozhodne najznámejším titulom baletného repertoáru. Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute predstavuje základný kameň klasickej ruskej baletnej školy a už takmer stotridsať rokov patrí k najúspešnejším titulom […]

BHS: Junge Deutsche Philharmonie
Symfonická hudba
3. októbra 2017, 19:00
BHS: Junge Deutsche Philharmonie

BHS: Junge Deutsche Philharmonie

Fínska skladateľka Kaija Saariaho bola pred štyrmi rokmi hosťom festivalu Melos-Étos v Bratislave. Jej skladba Laterna magica vznikla na objednávku Berlínskej filharmónie a premiéra odznela v roku 2009 pod taktovkou Simona Rattla. Prokofievov magický Klavírny koncert č. 3, inšpirovaný básňou Alexandra Baľmonta, patrí medzi najpopulárnejšie diela veľkého ruského majstra. Symfónia č. 4 dánskeho skladateľa Carla Nielsena má v podtitule názov „Neuhasiteľná“. Autor ju písal v rokoch 1. […]

BHS: Slovenská filharmónia
Symfonická hudba
4. októbra 2017, 19:00
BHS: Slovenská filharmónia

BHS: Slovenská filharmónia

Orfeus je v poradí štvrtou z 13 symfonických básní Franza Liszta, ktoré slávny neskororomantický autor napísal počas svojho dlhoročného pobytu vo Weimare. Bartókov Klavírny koncert č. 2 z roku 1931, ktorý patrí medzi najnáročnejšie diela klavírnej literatúry, zaznie v interpretácii prominentného hosťa BHS. Evgeny Kissin nebol zázračné dieťa, bol malý génius. Je dokonalým virtuózom, ktorého hra je fascinujúca, všestranným umelcom s […]

BHS: Komorný koncert – Západoslovenské piesne
Komorná hudba
5. októbra 2017, 19:00
BHS: Komorný koncert – Západoslovenské piesne

BHS: Komorný koncert – Západoslovenské piesne

Keď začali slovenskí autori snívať o možnosti svojbytnej slovenskej hudby, svoje sny museli začať spoznávaním slovenskej ľudovej piesne. Monumentálny krok v tomto smere urobila Matica slovenská so svojimi prvými editormi (Ján Kadavý, Karol Ruppeldt, Miloš Ruppeldt), ktorých Slovenské spevy vytvorili piesňový repertoár, slúžiaci ako stimul pre ďalší zber i pre autonómnu tvorbu. Po koncerte z východoslovenských piesní […]

Maurice Ravel, Reona Sato: Dafnis a Chloé
Balet
6. októbra 2017, 19:00
Maurice Ravel, Reona Sato: Dafnis a Chloé

Maurice Ravel, Reona Sato: Dafnis a Chloé

Hudobná komédia v jednom dejstve vo francúzskom jazyku Príbeh detstva, dospievania a lásky Dafnisa a Chloé, inšpirovaný jedným z najkrajších zachovaných starovekých románov, posúva autorka do súčasnosti. Jej hrdinovia sú deťmi tejto doby so všetkými vymoženosťami a zároveň odcudzeniami. Sledujeme ich spoločnú cestu svetom detstva, nevinnosti, hier, úskaliami dospievania, úspechmi i rozčarovaniami, dospelosťou. Inscenácia predstaviteľky […]

Maurice Ravel: Španielska hodinka (L´Heure espagnole)
Opera
6. októbra 2017, 19:00
Maurice Ravel: Španielska hodinka (L´Heure espagnole)

Maurice Ravel: Španielska hodinka (L´Heure espagnole)

Dvojité predstavenie: Operno-baletný večer Maurice Ravel, Reona Sato: Dafnis a Chloé Maurice Ravel: Španielska hodinka (L´Heure espagnole) Hudobná komédia v jednom dejstve vo francúzskom jazyku Zvláštny hudobný jazyk impresionistov nie je na operných scénach bežný, keďže opernú literatúru daného obdobia reprezentuje pomerne málo dramatických diel. I to je jeden z dôvodov, prečo sa Opera a Balet […]

BHS: Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Symfonická hudba
6. októbra 2017, 19:00
BHS: Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

BHS: Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Symfónia Turangalîla francúzskeho skladateľa Oliviera Messiaena je unikátnym, grandióznym opusom symfonickej hudby 20. storočia. Práca na diele zabrala Messiaenovi niekoľko rokov, v decembri 1948 ho dokončil a o rok neskôr sa pod taktovkou Leonarda Bernsteina uskutočnila v Bostone jeho svetová premiéra, ktorá spôsobila mimoriadny rozruch. K skomponovaniu tohto mystického diela primäla Messiaena fascinácia mýtom o Tristanovi a Izolde. Názov […]

BHS: Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba
Komorná hudba
7. októbra 2017, 16:00
BHS: Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba

BHS: Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba

Večer zo slovenskej klavírnej tvorby prináša diela významných reprezentantov našej modernej hudobnej kultúry. Vzhľadom na orientáciu Alexandra Albrechta na hudbu významných európskych skladateľov na prelome 19. a 20. storočia stál tento tvorca dlho v tieni svojich generačných súputníkov, ktorí sa v súlade s dobovou estetikou konfrontovali predovšetkým s inšpiráciami slovenskou ľudovou hudbou. Pri hľadaní svojej kompozičnej identity […]

BHS: Komorný koncert – slovenská hudba 19. a 20. storočia
Komorná hudba
8. októbra 2017, 16:00
BHS: Komorný koncert – slovenská hudba 19. a 20. storočia

BHS: Komorný koncert – slovenská hudba 19. a 20. storočia

V roku 1863 vyšli dva zväzky Bellových Slovenských štvorspevov obsahujúce 25 mužských zborov. Bola to prvá tlač zhudobňujúca slovenskú poéziu popredných básnikov. Dielo bolo donedávna neznáme a ako celok dosiaľ nebolo uvedené. Bellov príklad onedlho nasledoval Štefan Fajnor. Kultúra mužských zborov bola prvým prejavom slovenskej hudobnej kultúry v časoch, keď na Slovensku neexistovali ani orchestre, ani operné domy. Na […]

Sergej Sergejevič Prokofiev, Natália Horečná: ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...
Balet
8. októbra 2017, 17:00
Sergej Sergejevič Prokofiev, Natália Horečná: ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...

Sergej Sergejevič Prokofiev, Natália Horečná: ROMEO A JÚLIA - Tak ako včera...

Môže existovať láska vo svete vojen a násilia? Čo je príčinou nedostatku ľudskosti a tolerancie? Nie je to naše ego, ktoré nás vedie nevidieť, nepočuť, necítiť? Otázky, ktoré ľudstvo rieši dnes tak ako včera! Prokofievov strhujúci opus na námet Williama Shakespeara spracovaný choreografkou Natáliou Horečnou posúva najznámejší romantický príbeh do súčasného kontextu. Jej súčasné divadelné […]

BHS: Petr Eben – Jan Amos Komenský Labyrint sveta a raj srdca
Rôzne
8. októbra 2017, 19:00
BHS: Petr Eben – Jan Amos Komenský Labyrint sveta a raj srdca

BHS: Petr Eben – Jan Amos Komenský Labyrint sveta a raj srdca

„Umeniu je vlastné podnecovať v ľuďoch lásku a takto sa dotýkať aj večnosti.“ V duchu tohto presvedčenia sa inšpiroval významný český skladateľ Petr Eben známym dielom filozofa, spisovateľa, pedagóga i teológa Jana Amosa Komenského. Labyrint sveta a raj srdca odráža aj skladateľov vnútorný svet – neskrývané náboženské presvedčenie, úctu k dedičstvu antiky, chrámovej i svetskej poézii. Celovečerný organový cyklus […]

BHS: Operný galavečer
Symfonická hudba
9. októbra 2017, 19:00
BHS: Operný galavečer

BHS: Operný galavečer

Americký tenorista Lawrence Brownlee patrí k najvyhľadávanejším belcantovým tenoristom sveta. Príjemný, bezprostredný, s dokonalosťou vysokých tónov a „céčkami“, ktoré sú pre neho hračkou, Brownlee triumfuje na najprestížnejších pódiách sveta. V čase, keď od nadácie International Opera Awards získal prestížne ocenenie Operný spevák roka 2017 (Anna Netrebko Operná speváčka roka), teda „operného Oscara“, prichádza po piatich rokoch opäť do Bratislavy. Na koncerte, ktorý […]

BHS: Komorný koncert
Komorná hudba
10. októbra 2017, 19:00
BHS: Komorný koncert

BHS: Komorný koncert

Ruská huslistka Alena Baeva je ozdobou koncertných pódií pre svoje umenie, ktorým vie zaujať poslucháčov rovnako ako porotcov na mnohých medzinárodných súťažiach. Je držiteľkou Grand Prix z 2. ročníka medzinárodnej súťaže v Moskve, zvíťazila tiež na XII. Medzinárodnej súťaži Henryka Wieniawského. Carnegie Hall v New Yorku, Suntory Hall v Tokyu, Veľká sála Moskovského konzervatória, Sála Verdi v […]

BHS: Komorný koncert (11.10.)
Komorná hudba
11. októbra 2017, 17:00
BHS: Komorný koncert (11.10.)

BHS: Komorný koncert (11.10.)

Napriek tomu, že okrem 6. sólovej suity venoval Bach tomuto nástroju aj viacero sólových partov v jeho kantátach a že violoncello piccolo je muzikológmi často skloňovaný pojem, je dnes jeho dobové využitie stále zahalené rúškom tajomstva. Pre poslucháčov tak môže byť unikátnym zvukovým zážitkom počuť tento barokový nástroj v kombinácii s presnou kópiou modelu nemeckého 2-manuálového čembala, […]

BHS: Symfonický orchester slovenského rozhlasu
Symfonická hudba
11. októbra 2017, 19:00
BHS: Symfonický orchester slovenského rozhlasu

BHS: Symfonický orchester slovenského rozhlasu

Skladba Musica concertante tohoročného jubilanta Mariána Vargu vyšla pôvodne na legendárnom CD Divergencie, ktoré bolo rozlúčkovým albumom súboru Collegium musicum. Umožní iný, trochu netradičný pohľad na ikonickú osobnosť slovenskej populárnej hudby. Uvedenie diela je poctou skladateľovi, ktorý nás 9. augusta nečakane opustil. Náš ďalší jubilant, deväťdesiatnik Ladislav Burlas, má na svojom konte celý rad orchestrálnych skladieb. Hudbu pre husle a […]

BHS: Kremerata Baltica
Symfonická hudba
12. októbra 2017, 19:00
BHS: Kremerata Baltica

BHS: Kremerata Baltica

Divertimento pre sláčikový súbor napísal Bartók v roku 1939 na prahu 2. svetovej vojny, tesne pred svojím odchodom z Maďarska. Vzniklo na objednávku priateľa Paula Sachera, ktorý v tom čase viedol Bazilejský komorný orchester. Skladateľ sa v tomto oddychovom diele vyrovnal s tradíciami a formovými princípmi barokového Concerta grossa. Haydnov hravý Klavírny koncert D dur si u nás získal vysokú popularitu v […]

BHS: Štátny komorný orchester Žilina
Symfonická hudba
13. októbra 2017, 19:00
BHS: Štátny komorný orchester Žilina

BHS: Štátny komorný orchester Žilina

Dvojkoncert G dur pre husle, klavír a orchester, op. 17 od Johanna Nepomuka Hummela patrí k jeho prvým koncertantným dielam, a tak nadväzuje skôr na diela skorších klasikov ako na diela Beethovena. Skladbu Missa in C skomponoval Alexander Albrecht v rokoch 1901 – 1903, keď bol študentom vyšších ročníkov Maďarského kráľovského katolíckeho gymnázia v Klariskách. Na jej premiére sa […]

BHS: Orchester Mariinského divadla
Symfonická hudba
14. októbra 2017, 18:00
BHS: Orchester Mariinského divadla

BHS: Orchester Mariinského divadla

Debussyho Faunovo popoludnie je kultovou skladbou francúzskeho hudobného impresionizmu, ktorá nadlho predznamenala vývoj tohto umeleckého smeru. Skladateľa k jej napísaniu v roku 1894 inšpirovala rovnomenná báseň Stéphana Mallarmého. Dielo L’Ascension (Vzostup) napísal Olivier Messiaen v roku 1933. Ide o symfonické meditácie s hlbokým náboženským obsahom. Baletná suita Vták ohnivák patrí do tzv. ruského obdobia skladateľa Igora Stravinského, keď sa vo svojej kompozičnej tvorbe venoval […]

BHS: Slovenská filharmónia – záverečný koncert 53. ročníka BHS
Symfonická hudba
15. októbra 2017, 19:00
BHS: Slovenská filharmónia – záverečný koncert 53. ročníka BHS

BHS: Slovenská filharmónia – záverečný koncert 53. ročníka BHS

Francúzsko-ruský program v podaní nášho reprezentatívneho orchestra pod taktovkou hviezdneho a čoraz väčšmi publikom na svetových koncertných pódiách žiadaného dirigenta Juraja Valčuhu uzatvára 53. ročník BHS. Rytmický pôdorys Debussyho Ibérie vystrieda zádumčivá Fantázia, jediné skladateľovo dielo pre klavír a orchester. Sólistom je taliansky klavirista, víťaz mnohých medzinárodných súťaží, hosť na prestížnych koncertných pódiách: „Jeho interpretácia impresionistov je sama osebe vzrušujúcou […]

Giuseppe Verdi - Rigoletto
Opera
21. októbra 2017, 19:00
Giuseppe Verdi - Rigoletto

Giuseppe Verdi - Rigoletto

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku Jedno z najznámejších diel veľkého talianskeho majstra netreba opernému divákovi zvlášť predstavovať. Pre Verdiho je predloha Rigoletta, Hugova dráma Kráľ sa zabáva, žriedlom veľkých vášní, inšpiračným zdrojom spoločenskokritického pohľadu, ale aj pohnútkou vytvoriť dojímavý intímny príbeh. Hlavný hrdina, dvorný šašo a panský prisluhovač Rigoletto, stojí pred dilemou: prežiť […]

Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov - Labutie jazero
Balet
28. októbra 2017, 19:00
Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov - Labutie jazero

Piotr Iľjič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov - Labutie jazero

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch Fenomenálne dielo Piotra I. Čajkovského, Mariusa Petipu a Leva Ivanova Labutie jazero (Лебединое oзеро) je rozhodne najznámejším titulom baletného repertoáru. Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute predstavuje základný kameň klasickej ruskej baletnej školy a už takmer stotridsať rokov patrí k najúspešnejším titulom […]

Bratislava
Tourist Board

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Zásady ochrany osobných údajov

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close